Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2012

GummyBear
20:07
7587 912b
GummyBear
20:06
7561 17e2
Reposted byklocietrumienkaucieknijmipieceofsthinmysoul

March 25 2012

GummyBear
20:47
7389 a51a
ah,
Reposted byrealizeyourbeauty realizeyourbeauty
GummyBear
20:45
7352 edaa
GummyBear
20:38
7223 bf7d
Reposted byrollonhorego
GummyBear
12:39
Dlaczego wszystko z tobą jest takie skomplikowane? Dlaczego tak trudno cię kochać, oh nienawidzę tego. Bo jeżeli naprawdę chcesz być sam nie będę dalej się starać bo skarbie, próbowałam, ale z tobą wszystko jest takie skomplikowane
Oh, dlaczego??
GummyBear
12:37
Chcę żebyś sprawił bym czuła się jedyną dziewczyną na świecie,
jedyną, którą będziesz kiedykolwiek kochał. Jedyną, która ma twoje serce. Jedyną dziewczyną na świecie... Jedyną, którą będziesz kochał. Jedyną, która zna twoje serce. Jedyną …
Reposted byklocienadzienie
GummyBear
12:27
Hej chłopcze, naprawdę chcę zobaczyć, czy możesz wyjść na miasto z taką dziewczyną jak ja.
Hej chłopcze, naprawdę chcę być z Tobą, bo jesteś dokładnie w moim typie...
— ♥
Reposted byBalsamistka Balsamistka

March 24 2012

GummyBear
21:02
0899 29ee 500
GummyBear
21:01
0887 50b2
GummyBear
20:58
5591 6d8c
Reposted froma-s a-s

March 23 2012

GummyBear
21:53
Nie zaczynaj dzisiejszego dnia od rozpamiętywania wczorajszych zmartwień..
— no jakoś mi nie wychodzi...
Reposted bytimetobegin timetobegin
GummyBear
21:52
A ty o czym byś śnił gdybyś wiedział, że to się spełni??
Reposted byklocie klocie
GummyBear
21:44
Powiedz ile prawdy jest w snach??
Reposted byklocie klocie
GummyBear
21:42
3978 d983 500
♥♥
Reposted byrollonklocie
GummyBear
21:41
3971 3698
GummyBear
21:40
3960 cf31 500
Reposted byvertheer vertheer

March 21 2012

GummyBear
21:03
Co będzie kiedy spotkamy się i zapadnie cisza??
— co wtedy???
GummyBear
21:02
Denerwujesz mnie swoją nieobecnością..
Reposted bydespejoarielundertheseasouyonviolethour
GummyBear
21:00
Czego naprawdę Ci brak??
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl